Vad är Passalens Good Job?

Passalen är en allmännyttig ideell förening som i mer än 10 år arbetat med att skapa en aktiv fritid för unga och unga vuxna med funktionsvariation. Nu erbjuder vi en digital lösning för att göra det enklare att söka och få extrajobb. Sommaren 2018 lanserar vi Passalen-appen där du kan hitta både Göra.nu som erbjuder fritidsaktiviteter och Good Job som riktar sig till dig som är 18 år eller äldre och vill extrajobba.

Minskad ojämlikhet fredliga och inkluderande samhällen

 

Passalens Good Job ligger i linje med FN:s hållbarhetsmål nummer 10 om ojämlikhet och nummer 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Vi kan också se till vår egen vision om ett samhälle där alla deltar utifrån intressen och längtan och ses som fullvärdiga medborgare med rätt att styra över sina liv. En stor längtan bland vår målgrupp är att få jobba. På arbetsplatser där det finns olika människor som berikar varandra och för samma lön som alla andra med liknande arbetsuppgifter.

Varför är Good Job viktigt?

För att vi kan enbart bygga jämlika och inkluderade samhällen genom att erbjuda varje person möjligheten att arbeta och medverka i det öppna samhället utifrån individens egna förmåga, med den stöttning som behövs och för lika lön som andra med liknande arbetsuppgifter.

169 944 personer med funktionsvariation stod vid 2017 års slut inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Detta motsvarar 27% av alla inskrivna. Personer med funktionsvariation räknas till den grupp som anses stå långt ifrån arbetsmarknaden och andelen långtidsarbetslösa (24+ månader) är särskilt hög. Detta medför en hög samhällskostnad likväl som att det påverkar den enskilda individen negativt i form av utanförskap och en mycket knapp budget

 

Om piloten

  PTS innovationstävling

I december 2017 vann Passalen Kungälv Post- och Telestyrelsens Innovationspris med temat ”Arbetsmarknad för alla”. I januari 2018 började vårt arbete att bygga upp en hemsida, en applikation samt en fungerande modell för vår idé: att göra en digital lösning som gör det enklare för människor med funktionsvariation att söka och få jobb.

Under våren och sommaren 2018 testar vi vår idé, tillsammans med uppdragsgivare och vår målgrupp. Du kan se vilka uppdragsgivare vi samarbetar med längst ner på sidan.

Känner du ett brinnande intresse av att vara med som uppdragsgivare redan nu? Och visa att du går i bräschen mot ett mer jämlikt samhälle? Ta kontakt med projektledaren.

Du kan hela tiden följa vår resa på sociala medier.

;